::: โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ::: Assumptionsuksa School :::การศึกษาคือแสงสว่างของชีวิต

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

:: MAIN MENU ::

 

>>ข้อมูลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
   ประวัติโรงเรียน
   ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   สถานที่ตั้งของโรงเรียน
 
>>ทำเนียบผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน
   ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
   ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ
   คณะผู้บริหารปีการศึกษา 2559
   คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา
 
>>ฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ฝ่ายกิจการนักเรียน
   ฝ่ายวิชาการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่
   ฝ่ายจิตตาภิบาล
   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
   ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย
 
>>อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล
   ประวัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   ประวัติประมุขของคณะฯ
   พระสงฆ์ในอัครสังมณฑลฯ
   โรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
   ณะภคินีพระหฤทัยฯ
 

New Page 1

 

 
 
 

กิจกรรมวันครู อสศ
 

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
ระชุมกรรมารบริหาร - 4 ฝ่าย

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
เดินณรงค์ต้านยา

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
ค่ายยุวธรรมฑูต

 เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
เทคนิคการทำข้อสอบ GAT

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
แต่งตั้งสภานักเรียน

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
พิธีไหว้ครู

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารและมอบรางวัล

ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น

ณ ห้องประชุมตึกนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

   [ประมวลภาพ]

 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครอบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

 
เลือกสภานักเรียน

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
นักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม ฟื้นฟูจิตใจ เขต 1

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
วัจนพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซู

วัจนพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซู ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
พิธีแห่ศีลมหาสนิท

พิธีแห่ศีลมหาสนิท สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระเยซูคริสตเจ้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559   [ประมวลภาพ]

 
วันประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
มิสซาขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559

มิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักเรียนเปิดปีการศึกษาใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
ต้อนรับคุณพ่อและเปิดปีการศึกษาใหม่

เปิดปีการศึกษาใหม่และต้อนรับุคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เพี่อให้บุคคลากรได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร การแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อผู้อาวุโส

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

 
ทัศนศึกษา Dream World
 

ทัศนศึกษา Dream World เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559    [ประมวลภาพ]

 

 
ประมวลภาพ
ประชุมนักเรียน ม. 4
 [23 มีนาคม  2559]
  ประมวลภาพ
งานสมาคมผู้ปกครอง AS Family Fun Fair#2
 [21-23 มีนาคม  2559]
  ประมวลภาพ
ครูทัศนศึกษา กระบี่-ตรัง
 [20-24 มีนาคม  2559]
         
ประมวลภาพ
รับผลการเรียน
 [19 มีนาคม  2559]
  ประมวลภาพ
ตรวจสุขภาพบุคลากร
 [7 มีนาคม  2559]
  ประมวลภาพ
บัณฑิตน้อย-สานสัมพันธ์
 [5 มีนาคม  2559]
         
ประมวลภาพ
น้อมนำพรอธิการนัยนา ฉลอง น. แบร์นาแด็ต
 [23 กุมภาพันธ์  2559]
  ประมวลภาพ
ปัจฉิม ม.6 AS 79
 [21-23 กุมภาพันธ์  2559]
  ประมวลภาพ
ม. 6 รับวุฒิบัตร
 [20 กุมภาพันธ์  2559]
         
ประมวลภาพ
งานอำลาสถาบัน ม. 6
 [19 กุมภาพันธ์  2559]
  ประมวลภาพ
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู
 [18 กุมภาพันธ์  2559]
  ประมวลภาพ
ตรวจสุขภาพนักเรียน
 [17 กุมภาพันธ์  2559]
         
ประมวลภาพ
 ปัจฉิม AS 79
 [15 กุมภาพันธ์  2559]
  ประมวลภาพ
 รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ
 [9 กุมภาพันธ์  2559]
  ประมวลภาพ
 ไตรอัสสัม ศีลสง่า
 [
5 กุมภาพันธ์  2559]
         
ประมวลภาพ
กิจกรรมวันครู อสศ.
 [15 กุมภาพันธ์  2559]
  ประมวลภาพ
การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
 [14 กุมภาพันธ์  2559]
  ประมวลภาพ
Energy Mind Award
 [11 กุมภาพันธ์  2559]
         
ประมวลภาพ
กิจกรรมวันครู อสศ.
 [15 มกราคม  2559]
  ประมวลภาพ
การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
 [14 มกราคม  2559]
  ประมวลภาพ
Energy Mind Award
 [11 มกราคม  2559]
         
ประมวลภาพ
วันเด็กแห่งชาติ
 [8 มกราคม  2559]
  ประมวลภาพ
วันรื่นเริงคริสต์มาส
 [23 ธันวาคม  2558]
  ประมวลภาพ
วันชุมนุมครูคำสอน
 [19 ธันวาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
ประชุมจิตตาภิบาล เขต 1
 [16 ันวาคม  2558]
  ประมวลภาพ
งานเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ และเสกอาสนวิหารอัสสัมชัญ
 [13 ธันวาคม  2558]
  ประมวลภาพ
Big Cleaning Day
 [9 ธันวาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 [4 ันวาคม  2558]
  ประมวลภาพ
อุ่นไอรัก
 [4 ธันวาคม  2558]
  ประมวลภาพ
ติวโอเน็ต ป. 6 - ม. 6
 [16-17 พฤศจิกายน  2558]
         
ประมวลภาพ
วันมหาธีรราชเจ้า
 [25 พฤศจิกายน  2558]
  ประมวลภาพ
ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
 [20 พฤศจิกายน  2558]
  ประมวลภาพ
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
 [19 พฤศจิกายน  2558]
         
ประมวลภาพ
ประชุมคณะกรรมการ
 [19 พฤศจิกายน  2558]
  ประมวลภาพ
ค่ายเนตรนารี ป. 1-3
 [18 พฤศจิกายน  2558]
  ประมวลภาพ
งานมหกรรมการศึกษาฯ
 [13-14 พฤศจิกายน  2558]
         
ประมวลภาพ
นักเรียนรับรางวัล
 [9 พฤศจิกายน  2558]
  ประมวลภาพ
ค่ายเนตรนารสามัญ
 [4-6 พฤศจิกายน  2558]
  ประมวลภาพ
มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ All Soul Day
 [2 พฤศจิกายน  2558]
         
ประมวลภาพ
“อสศ. Math for Life”
 [31 ตุลาคม  2558]
  ประมวลภาพ
ค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 [29-31 ตุลาคม  2558]
  ประมวลภาพ
ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน
 [13 ตุลาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
ฉลองศาสนนาม น.เทเรซา
 [1 ุลาคม  2558]
  ประมวลภาพ
AS Family Kids
 [11 กันยายน  2558]
  ประมวลภาพ
ประชุม ผปค.ปฐมวัย
 [12 กันยายน  2558]
         
ประมวลภาพ
English Camp อ.1-.3
 [28-29 กันยายน  2558]
  ประมวลภาพ
แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
 [3 กันยายน  2558]
  ประมวลภาพ
กิจกรรมกีฬาสี
 [20-21 สิงหาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
รับรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์
 [20 สิงหาคม  2558]
  ประมวลภาพ
ครูดีเด่น ห้องสมุดดีเด่น
 [17 มิถุนายน  2558]
  ประมวลภาพ
ฉลองนามชื่ออัสสัมชัญ
 [14 สิงหาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
งานวันแม่แห่งชาติ
 [11 สิงหาคม  2558]
  ประมวลภาพ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 [10-16 สิงหาคม  2558]
  ประมวลภาพ
วันสถาปนาลูกเสือโลก
 [1 รกฏาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
แห่เทียนพรรษา
 [28 รกฏาคม  2558]
  ประมวลภาพ
กิจกรรมเด็กปฐมวัยปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ
 [27 รกฏาคม  2558]
  ประมวลภาพ
ฉลองศาสนนามคุณพ่อพรชัย
 [10 รกฏาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
มอบเข็มให้สภานักเรียน
 [2 รกฏาคม  2558]
  ประมวลภาพ
ฉลองพระหฤทัย
 [12 มิถุนายน  2558]
  ประมวลภาพ
พิธีไหว้ครู
[11 มิถุนายน  2558]
         
ประมวลภาพ
จัดพานไหว้ครู
 [10 มิถุนายน  2558]
  ประมวลภาพ
ฟื้นฟูจิตใจ นร.คาทอลิค
 [9 มิถุนายน  2558]
  ประมวลภาพ
แห่ศีล
 [7 มิถุนายน  2558]
         

ประมวลภาพ
โบว์ลิ่ง อสศ
 [7 มิถุนายน  2558]

 

ประมวลภาพ
เลือกตั้งสภานักเรียน
 [4 ิถุนายน  2558]

 

ประมวลภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
 [30 พฤษภาคม  2558]

         

ประมวลภาพ
น้อมจิตคารวะ
 [21 พฤษภาคม  2558]

 

ประมวลภาพ
ปฐมนิเทศนักเรียน
 [15 พฤษภาคม  2558]

 

ประมวลภาพ
พิธีต้อนรับผู้บริหารใหม่

และปฐมนิเทศครูใหม่
 [13 พฤษภาคม  2558]

         


NEW

 

 

  

[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๙
[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในการประกวด
"ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นแม่หลวง" 10 สิงหาคม 2555
[และผลงานอื่นๆ คลิ๊ก]

 

เข้าร่วมการประกวด SKATE ASIA 2012
ในวันที่ 2
–9 สิงหาคม 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

เข้าร่วมประกวดความสามารถด้านการร้องเพลง
Star  Search Final 
ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
และเป็นตัวแทนสาขาสยามพารากอน
ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง  รุ่นอายุ 5-7 ปี จากสถาบัน
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา สตาร์เมคเกอร์

 

ได้รับรางวัลชมเชย จาก การประกวดเรียงความ
หัวข้อ “ดิน  น้ำ ป่า 84 พรรษา มหาราชา”
โครงการ
CDG YOUNG WRITER AWARDS ครั้งที่ 6
 

นักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ร่วมแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในชุด "ตามรอยพระราชา"
กับพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
 ณ พิธีท้องสนามหลวง
 

เข้าร่วมโครงการ Sabinie วาดฝัน
เป็นชุดสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

 

 

รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาสัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี

 
 

  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
 
โรงเรียนยอแซฟกรุงเทพ
 
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
 
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์
 
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
 
โรงเรียน
แม่พระฟาติมา
  โรงเรียนบ้านฟาติมา(สถานเลี้ยงเด็ก)
 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
 
โรงเรียนประชานารถ
 
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
 
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
 
โรงเรียนเซนต์เทเรซา
 
โรงเรียนมาเรียลัย
 
โรงเรียนดาราสมุทร
 
โรงเรียนมารดานฤมล
 
โรงเรียนนักบุญเปโตร
 
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
 
โรงเรียนอันนาลัย
 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์
  โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
 
โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
 
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
 
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
 
โรงเรียนไตรราชวิทยา
 
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
 
โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์
 
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี
 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง

  
 
เซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2011  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com