foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Web Site AS School กำลังปรับปรุง สู่ยุค การศึกษา 4.0 เพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก หรือสามารถติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ทาง Facebook http://facebook.com/assumptionsuksa.as ขอบคุณค่ะ

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063AP Student

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนในรูปแบบ Mobile Application และ Web Application

เข้าสู่โปรแกรม

AS Game

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี AS Game ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561

ประมวลภาพ

อำลาสถาบัน

กิจกรรม ม.6 อำลาสถาบัน คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช รับของที่ระลึกจากผู้แทนนักเรียน ม.6 และกล่าวอวยพรและมอบโอวาสแก่นักเรียน ม.6

ประมวลภาพ

เลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมนักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนตามระบอบประชาธิปไตย

ประมวลภาพ

  ...สังคมไร้เงินสดยุค Thailand 4.0 ... กำลังเข้าไปในชีวิตของทุกคน... หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว จึงต้องมีการปรับตัวตั้งแต่เด็กๆ...

  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาของเรา เริ่มใช้บัตรสมาร์ทคาร์ด เดือน พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล นักเรียนมีทักษะการใช้ดีมาก...

   ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ที่จัดกิจกรรมจัดหาทุนทำบัตรสมาร์ทคาร์ดให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2559 และขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและสมาคมฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

   และขอประชาสัมพันธ์งานสมาคมฯปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

  กิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา AS Activities 

ขอเชิญชวนคุณครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียน โหวตเป็นกำลังใจให้กับ ทีมประกวด AS's Got Talent

ในงาน AS FAMILY FUN FAIR ครั้งที่ 4

วิธีโหวตให้เลือกที่ ดาว ดาวมากชอบมาก แต่จะดูทีมที่มีคนกดโหวตให้มากที่สุด  เลือกโหวตได้ทุกทีมที่ชอบวันละครั้ง

 โหวตให้ ทีมที่ 1    โหวตให้ ทีมที่ 5
 
  1 1 1 1 1 Rating 4.46 (291 Votes)     1 1 1 1 1 Rating 4.43 (424 Votes)
     
 โหวตให้ ทีมที่ 18    โหวตให้ ทีมที่ 20
 
  1 1 1 1 1 Rating 4.82 (8465 Votes)     1 1 1 1 1 Rating 4.39 (123 Votes)
     
 โหวตให้ ทีมที่ 25    โหวตให้ ทีมที่ 26
 
  1 1 1 1 1 Rating 4.78 (8735 Votes)     1 1 1 1 1 Rating 4.52 (2022 Votes)
     
 โหวตให้ ทีมที่ 28    โหวตให้ ทีมที่ 30
 
  1 1 1 1 1 Rating 4.13 (113 Votes)     1 1 1 1 1 Rating 4.32 (140 Votes)
     
 ปิดโหวต วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  

Subcategories

ขอเชิญร่วมโหวตให้กับทีม AS's Got Talent ในงาน AS FAMILY FUN FAIR ครั้งที่ 4