** รับสมัครนักเรียนใหม่(รอบพิเศษ) **  รายละเอียดติดต่อประชาสัมพันธ์ 0-2630-6063-4, 092-536-0607 **

รับสมัครครูภาษาไทย มัธยม, ครูสังคมศึกษา มัธยม, (ครูวิทยาศาสตร์ ครูภาษาอังกฤษ มัธยมและประถม)

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2558  **จำหน่ายใบสัมคร**  ชั้นเตรียมอนุบาล 1-3 ทั้งชายและหญิง:  (เพิ่มห้องเรียน) นักเรียนหญิง:  ชั้นประถม 1-5 แผนการเรียน SIP, IP ใหม่และปกติ:  ชั้นมัธยม 1-2 แผนการเรียน Gifed, SIP,  IP ใหม่และปกติ:  ชั้นมัธยม 4-5 แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-ภาษาจีน, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-SIP:  ติดต่อประชาสัมพันธ์ 0-2630-6063-4, 092-536-0607

:: เข้าสูเว็บไซต์ ::