::: โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ::: Assumptionsuksa School :::การศึกษาคือแสงสว่างของชีวิต

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

:: MAIN MENU ::

 

>>ข้อมูลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
   ประวัติโรงเรียน
   ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   สถานที่ตั้งของโรงเรียน
 
>>ทำเนียบผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน
   ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
   ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ
   คณะผู้บริหารปีการศึกษา 2559
   คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา
 
>>ฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ฝ่ายกิจการนักเรียน
   ฝ่ายวิชาการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่
   ฝ่ายจิตตาภิบาล
   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
   ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย
 
>>อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล
   ประวัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   ประวัติประมุขของคณะฯ
   พระสงฆ์ในอัครสังมณฑลฯ
   โรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
   ณะภคินีพระหฤทัยฯ
 

New Page 1

 

 
 

New Page 1

ปฏิทินประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

3 ก.ย. 2559    

 เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ครั้งที่ 11

5-9 ก.ย. 2559    

 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

8 ก.ย. 2559    

 โครงการอุ่นไอรัก

9 ก.ย. 2559    

 โครงการ AS Family Kids

10 ก.ย. 2559    

 เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ครั้งที่ 12

12-16 ก.ย. 2559    

 ชั้นมัธยมปีที่ 6 ติว GAT-PAT

17 ก.ย. 2559    

 เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ครั้งที่ 13

20 ก.ย. 2559    

 กิจกรรมวันวิชาการเขตการศึกษา 1

21-23 ก.ย. 2559    

 ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย

22 ก.ย. 2559    

 เรียนเสริมพิเศษเย็นวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2559

23, 27, 29 ก.ย. 2559    

 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ป.1 - ป.6

23, 27, 29 ก.ย. 2559    

 ชั้น ม.1 - ม.6 หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ

26, 28, 30 ก.ย. 2559    

 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.1 - ม.6

26, 28 ก.ย. 2559    

 ชั้น ป.1 - ป.6 หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ

26-27 ก.ย. 2559    

 กิจกรรม English Camp ชั้น อ.1 - อ.3

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2559    

 กิจกรรม English Camp ชั้น ป.1 - ป.4

3-5 ต.ค. 2559    

 กิจกรรม English Camp ชั้น ป.5 - ม.4

6 ต.ค. 2559    

 ประกาศผลการสอบซ่อม / ลงทะเบียนซ่อม ชั้น ม.1 - ม.6

6-7 ต.ค. 2559    

 สอบซ่อม ชั้น ม.1 - ม.6

10-21 ต.ค. 2559    

 กิจกรรมค่ายภาษาวัฒนธรรมจีน "ตามรอยราชวงศ์แมนจู"

 เมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน

26 ต.ค. 2559    

 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559

 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

28 ต.ค. 2559    

 กิจกรรม ารนิทัศน์ ระดับปฐมวัย

29 ต.ค. 2559    

 เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559

31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2559    

 มอบตัวนักเรียนเก่าขึ้นชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

1 พ.ย. 2559    

 เรียนเสริมพิเศษเย็น ภาคเรียนที่ 2/2559

7-11 พ.ย. 2559    

 มอบตัวนักเรียนเก่าขึ้นชั้น อ.1 และ ป.1 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม อสศ
 

 
ค่ายกองหน้าร่าเริง
 

 วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559  [ประมวลภาพ]

 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 

 วันพุธที่ 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  [ประมวลภาพ]

 
พิธีถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่
 

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  ได้จัดพิธีถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี รศ. พญ.ยุวดี  เลี่ยวไพรัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน

หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ซึ่งได้เชิญผู้แทนแม่จากทุกระดับชั้น จำนวน 61 ท่าน

มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่และแสดงความรัก ความผูกพันที่มีต่อแม่

เริ่มด้วยการกล่าวเทิดพระคุณแม่ของผู้แทนนักเรียน ประธานให้ข้อคิดเกี่ยวกับวันแม่  นักเรียนแสดง

ความสามารถให้คุณแม่ได้ชื่นชม ด้วยการขับร้องเพลง MAMA การรีวิวประกอบเพลงจีน “ดอกมะลิ”

การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นอนุบาล และการขับบทเพลง “คือหัตถาครองพิภพ/อิ่มอุ่น”

พร้อมกับการบรรเลงร่วมกันของดนตรีสากลและดนตรีไทยได้อย่างกลมกลืนไพเราะน่าฟัง   

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 [ประมวลภาพ]

 
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
 

 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดพิธี “สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ”

องค์อุปถัมภ์โรงเรียน โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณในอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ/ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นประธานในพิธี  หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้อัญเชิญพระแม่มารีย์

แห่รอบโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  สวดบทภาวนาถวายประเทศไทยแด่แม่พระ    

จากนั้น คุณพ่อ ซิสเตอร์ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนได้ถวายดอกไม้แด่พระแม่มารีย์

ที่บริเวณลานอาคารมารีอา วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมอาเซียนเดย์

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559   [ประมวลภาพ]

 
แม็กโนเลียคิดเพื่อสุขภาพสายตา

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมฐานสัปดาห์กลุ่มสาระภาษาไทย

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559   [ประมวลภาพ]

 
ประชุมวิชาการเขต 1

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4-6

 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
ระชุมกรรมารบริหาร - 4 ฝ่าย

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
เดินณรงค์ต้านยา

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
ค่ายยุวธรรมฑูต

 เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
เทคนิคการทำข้อสอบ GAT

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
แต่งตั้งสภานักเรียน

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
พิธีไหว้ครู

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารและมอบรางวัล

ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น

ณ ห้องประชุมตึกนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

   [ประมวลภาพ]

 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครอบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

 
เลือกสภานักเรียน

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
นักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม ฟื้นฟูจิตใจ เขต 1

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
วัจนพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซู

วัจนพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซู ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559   [ประมวลภาพ]

 
พิธีแห่ศีลมหาสนิท

พิธีแห่ศีลมหาสนิท สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระเยซูคริสตเจ้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559   [ประมวลภาพ]

 
วันประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
มิสซาขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559

มิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักเรียนเปิดปีการศึกษาใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
ต้อนรับคุณพ่อและเปิดปีการศึกษาใหม่

เปิดปีการศึกษาใหม่และต้อนรับุคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เพี่อให้บุคคลากรได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร การแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อผู้อาวุโส

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

 
ทัศนศึกษา Dream World
 

ทัศนศึกษา Dream World เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559    [ประมวลภาพ]

 
== ข้อมูลก่อนหน้านี้ ==

NEW

ข่าวประชาสัมพันธ์

English Camp 

"Exploring Ocean World"

for Kindergarten

on Monday 26 - Tuesday 27

 September 2016

"Deep Blue Sea Adventure"

for Student Prathom 1-4

on Friday 30 September -

Saturday 1 October 2016

The Verona at Tub Lan

"A taste of Europe"

for Student Prathom 5 - Matayom 4

on Monday 3 - Wednesday 5

October 2016

สนใจติดต่อที่ครูประจำชั้

 

  

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันตอบคำถามตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6

The 6th ASEAN Dengue Day 2016

วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ผลการแข่งขัน

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด

ในรายการ “TIGERTHAI SONG

KI YOUNG CUP   ครั้งที่ 12”

ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

(เทศบาล 5)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เด็กหญิงจันทนิภา สมนุช

ชั้นมัธยมปีที่ 3/4  รุ่นอายุ 15-17 ปี

หญิง  ระดับสายเหลือง

ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ประเภทพุมเซ่เดี่ยว  (เหรียญเงิน)

ด็กหญิงนวพรรษ   สุรินทร์

ชั้นมัธยมปีที่ 3/4 รุ่นอายุ 13-14 ปี

หญิง  ระดับสายเหลือง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทพุมเซ่เดี่ยว (เหรียญทองแดง)

 

[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๙
[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในการประกวด
"ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นแม่หลวง" 10 สิงหาคม 2555
[และผลงานอื่นๆ คลิ๊ก]

 

เข้าร่วมการประกวด SKATE ASIA 2012
ในวันที่ 2
–9 สิงหาคม 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

เข้าร่วมประกวดความสามารถด้านการร้องเพลง
Star  Search Final 
ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
และเป็นตัวแทนสาขาสยามพารากอน
ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง  รุ่นอายุ 5-7 ปี จากสถาบัน
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา สตาร์เมคเกอร์

 

ได้รับรางวัลชมเชย จาก การประกวดเรียงความ
หัวข้อ “ดิน  น้ำ ป่า 84 พรรษา มหาราชา”
โครงการ
CDG YOUNG WRITER AWARDS ครั้งที่ 6
 

นักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ร่วมแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในชุด "ตามรอยพระราชา"
กับพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
 ณ พิธีท้องสนามหลวง
 

เข้าร่วมโครงการ Sabinie วาดฝัน
เป็นชุดสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

 

 

รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาสัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี

 

  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
 
โรงเรียนยอแซฟกรุงเทพ
 
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
 
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์
 
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
 
โรงเรียน
แม่พระฟาติมา
  โรงเรียนบ้านฟาติมา(สถานเลี้ยงเด็ก)
 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
 
โรงเรียนประชานารถ
 
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
 
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
 
โรงเรียนเซนต์เทเรซา
 
โรงเรียนมาเรียลัย
 
โรงเรียนดาราสมุทร
 
โรงเรียนมารดานฤมล
 
โรงเรียนนักบุญเปโตร
 
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
 
โรงเรียนอันนาลัย
 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์
  โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
 
โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
 
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
 
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
 
โรงเรียนไตรราชวิทยา
 
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
 
โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์
 
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี
 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2011  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com