::: โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ::: Assumptionsuksa School :::การศึกษาคือแสงสว่างของชีวิต

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

:: MAIN MENU ::

 

>>ข้อมูลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
   ประวัติโรงเรียน
   ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   สถานที่ตั้งของโรงเรียน
 
>>ทำเนียบผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน
   ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
   ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ
   คณะผู้บริหารปีการศึกษา 2559
 
>>ฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ฝ่ายกิจการนักเรียน
   ฝ่ายวิชาการและวัดผลการศึกษา
   ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่
   ฝ่ายจิตตาภิบาล
 
>>อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล
   ประวัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   ประวัติประมุขของคณะฯ
   พระสงฆ์ในอัครสังมณฑลฯ
   โรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
   ณะภคินีพระหฤทัยฯ
 

New Page 1

 

 
 

 
 

กิจกรรมวันครู อสศ
 

 
มิสซาขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559

มิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
ต้อนรับคุณพ่อและเปิดปีการศึกษาใหม่

เปิดปีการศึกษาใหม่และต้อนรับุคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เพี่อให้บุคคลากรได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร การแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อผู้อาวุโส

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

 
ทัศนศึกษา Dream World

ทัศนศึกษา Dream World เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559    [ประมวลภาพ]

 
ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
งานสมาคมผู้ปกครอง AS Family Fun Fair#2

งานสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
ครูทัศนศึกษา กระบี่-ตรัง

ครูทัศนศึกษา กระบี่-ตรัง เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
รับผลการเรียน

รับผลการเรียน ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
ตรวจสุขภาพบุคลากร

ตรวจสุขภาพบุคลากร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
บัณฑิตน้อย-สานสัมพันธ์

บัณฑิตน้อย-สานสัมพันธ์ วันครอบครัวปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
น้อมนำพรอธิการนัยนา ฉลอง น. แบร์นาแด็ต

น้อมนำพรอธิการนัยนา ฉลอง น. แบร์นาแด็ต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559    [ประมวลภาพ]

 
ปัจฉิม ม.6 AS 79

ปัจฉิม ม.6 AS 79 เมื่อวันที่ 23-23 กุมภาพันธ์ 2559    [ประมวลภาพ]

 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 รับวุฒิบัตร

มัธยมศึกษาปีที่ 6 รับวุฒิบัตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559    [ประมวลภาพ]

 
งานอำลาสถาบัน มัธยมศึกษาปีที่ 6

งานอำลาสถาบัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2559    [ประมวลภาพ]

 
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559    [ประมวลภาพ]

 
ตรวจสุขภาพนักเรียน

ตรวจสุขภาพนักเรียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2559    [ประมวลภาพ]

 
 ปัจฉิม AS 79

 ปัจฉิม AS 79 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559 2559    [ประมวลภาพ]

 
 รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ

 รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2559    [ประมวลภาพ]

 
 ไตรอัสสัม ศีลสง่า

 ไตรอัสสัม ศีลสง่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมวันครู อสศ.

กิจกรรมวันครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษารับการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
    [ประมวลภาพ]

 
รับการตรวจประเมินโครงการ Energy Mind Award

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา รับการตรวจประเมินโครงการ Energy Mind Award (ครั้งที่ 2)
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดงานวันรื่นวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
วันรื่นเริงคริสต์มาส

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดงานวันรื่นเริงคริสต์มาส เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558    [ประมวลภาพ]

 
วันชุมนุมครูคำสอน

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นเจ้าภาพจัด วันชุมนุมครูคำสอน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558    [ประมวลภาพ]

 
 ประชุมจิตตาภิบาล เขต 1

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โดยคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 1 เป็นประธานที่ประชุม
ณ ห้องประชุมชั้นลอย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558    [ประมวลภาพ]

 

งานเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ และเสกอาสนวิหารอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558    [ประมวลภาพ]

 
 Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558    [ประมวลภาพ]

 
มอบผ้าห่มแด่โคเออร์ (อุ่นไอรัก)
 

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้มอบผ้าห่มในโครงการอุ่นไอรัก โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันบริจาคให้กับสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558    [ประมวลภาพ]

 
 ติวโอเน็ต ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และประชุมคณะกรรมการบริหาร
 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2558    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรม ค่ายเนตรนารี ป. 1-3
 

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
งานมหกรรมการศึกษาฯ
 

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมงานมหกกรมการศึกษาฯ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
นักเรียนรับรางวัล

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา แสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรม ค่ายเนตรนารสามัญ

เข้าค่ายลูกเสือ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 

มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ All Soul Day

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ All Soul Day เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
โดยคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทั้งหมด ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์มารีอา
    [ประมวลภาพ]

 

“อสศ. Math for Life”

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ Camp สนุก KIDS “อสศ. Math for Life”
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558
 โดยอาจารย์จากสถาบัน ICreation
ที่มีชื่อเสียง
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และจินตคณิต
    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรม ค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

เข้าค่ายลูกเสือ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558    [ประมวลภาพ]

 
ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558    [ประมวลภาพ]

 

 
ประมวลภาพ
ฉลองศาสนนาม น.เทเรซา
 [1 ุลาคม  2558]
  ประมวลภาพ
AS Family Kids
 [11 กันยายน  2558]
  ประมวลภาพ
ประชุม ผปค.ปฐมวัย
 [12 กันยายน  2558]
         
ประมวลภาพ
English Camp อ.1-.3
 [28-29 กันยายน  2558]
  ประมวลภาพ
แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
 [3 กันยายน  2558]
  ประมวลภาพ
กิจกรรมกีฬาสี
 [20-21 สิงหาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
รับรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์
 [20 สิงหาคม  2558]
  ประมวลภาพ
ครูดีเด่น ห้องสมุดดีเด่น
 [17 มิถุนายน  2558]
  ประมวลภาพ
ฉลองนามชื่ออัสสัมชัญ
 [14 สิงหาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
งานวันแม่แห่งชาติ
 [11 สิงหาคม  2558]
  ประมวลภาพ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 [10-16 สิงหาคม  2558]
  ประมวลภาพ
วันสถาปนาลูกเสือโลก
 [1 รกฏาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
แห่เทียนพรรษา
 [28 รกฏาคม  2558]
  ประมวลภาพ
กิจกรรมเด็กปฐมวัยปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ
 [27 รกฏาคม  2558]
  ประมวลภาพ
ฉลองศาสนนามคุณพ่อพรชัย
 [10 รกฏาคม  2558]
         
ประมวลภาพ
มอบเข็มให้สภานักเรียน
 [2 รกฏาคม  2558]
  ประมวลภาพ
ฉลองพระหฤทัย
 [12 มิถุนายน  2558]
  ประมวลภาพ
พิธีไหว้ครู
[11 มิถุนายน  2558]
         
ประมวลภาพ
จัดพานไหว้ครู
 [10 มิถุนายน  2558]
  ประมวลภาพ
ฟื้นฟูจิตใจ นร.คาทอลิค
 [9 มิถุนายน  2558]
  ประมวลภาพ
แห่ศีล
 [7 มิถุนายน  2558]
         

ประมวลภาพ
โบว์ลิ่ง อสศ
 [7 มิถุนายน  2558]

 

ประมวลภาพ
เลือกตั้งสภานักเรียน
 [4 ิถุนายน  2558]

 

ประมวลภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
 [30 พฤษภาคม  2558]

         

ประมวลภาพ
น้อมจิตคารวะ
 [21 พฤษภาคม  2558]

 

ประมวลภาพ
ปฐมนิเทศนักเรียน
 [15 พฤษภาคม  2558]

 

ประมวลภาพ
พิธีต้อนรับผู้บริหารใหม่

และปฐมนิเทศครูใหม่
 [13 พฤษภาคม  2558]

         
 

 

  

[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๙
[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในการประกวด
"ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นแม่หลวง" 10 สิงหาคม 2555
[และผลงานอื่นๆ คลิ๊ก]

 

เข้าร่วมการประกวด SKATE ASIA 2012
ในวันที่ 2
–9 สิงหาคม 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
[คลิ๊ก...ชมผลงาน]

 

เข้าร่วมประกวดความสามารถด้านการร้องเพลง
Star  Search Final 
ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร
และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
และเป็นตัวแทนสาขาสยามพารากอน
ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง  รุ่นอายุ 5-7 ปี จากสถาบัน
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา สตาร์เมคเกอร์

 

ได้รับรางวัลชมเชย จาก การประกวดเรียงความ
หัวข้อ “ดิน  น้ำ ป่า 84 พรรษา มหาราชา”
โครงการ
CDG YOUNG WRITER AWARDS ครั้งที่ 6
 

นักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ร่วมแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในชุด "ตามรอยพระราชา"
กับพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
 ณ พิธีท้องสนามหลวง
 

เข้าร่วมโครงการ Sabinie วาดฝัน
เป็นชุดสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

 

 

รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาสัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี

 
 

  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
 
โรงเรียนเซนต์ไมกิ้ล
 
โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
 
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
 
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์
  โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ
 
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค สามัญ
 
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค บริหารธุรกิจ
 
โรงเรียน
แม่พระฟาติมา
  โรงเรียนบ้านฟาติมา(สถานเลี้ยงเด็ก)
 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
 
โรงเรียนประชานารถ
 
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
 
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
 
โรงเรียนเซนต์เทเรซา
 
โรงเรียนมาเรียลัย
 
โรงเรียนดาราสมุทร
 
โรงเรียนมารดานฤมล
 
โรงเรียนนักบุญเปโตร
 
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
 
โรงเรียนอันนาลัย
 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์
  โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
 
โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
 
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
 
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
 
โรงเรียนไตรราชวิทยา
 
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
 
โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์
 
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง

 
 
เซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2011  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com