21 เม.ย. 61 ฉลองหิรัญสมโภช ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ

74 images

25 เม.ย. 61 งานหิรัญสมโภชและมุทิตาจิต

73 images

26-30 เม.ย. 61 ทัศนศึกษาครูฮอกไกโด

41 images