3 ส.ค. 61 ทัศนศึกษา ม.4 - 6

31 images

6 ส.ค. 61 งานวันอาเซียน

10 images

9 ส.ค. 61 ฉลองศาสนนามโรงเรียน

106 images

10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่

24 images

14 ส.ค.61 อบรมภาษาอังกฤษ

31 images

15 ส.ค. 61 ฉลองวัด

36 images

17 ส.ค. 61 ทัศนศึกษา ม. 1-3

88 images

20 - 23 ส.ค. 61 สัปดาห์วิทยาศาสตร์

80 images

22-23 ส.ค. 61 งานวิทยาศาสตร์อนุบาล

143 images

24-26 ส.ค. 61 ค่ายวิทยาศาสตร์ประถม - มัธยม

169 images

31 ส.ค. 61 งานวันวิชาการเขตฯ 1

124 images

31 ส.ค.61 นักเรียนใช้บริการห้องสมุดมารีอา

22 images