ละครเวที ม.6

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมแสดงละครเวทีของนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งปีนี้คณะนักเรียนได้นำนวนิยายเรื่อง "IMPERISHABLE" มาเป็นบทละคร
จัดให้มีมีการแสดง 4 รอบใน 2 วัน เมื่อวันที่
2
8-29 พฤศจิกายน 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
:: HOME ::