รางวัล "สัญญา ธรรมศักดิ์"

  

สเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการ รางวัล สัญญา ธรรมศักด์ และรางวัล 50,000 บาท
เมื่อวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2558 (รายงานจากฝ่ายวิชาการ)   [ประมวลภาพ]

 

ดูงานการศึกษาต่างประเทศ 2557

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
นำคณะครูไปศึกษาดูงานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ประเทศออสเตเลีย
เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2558 (รายงานจากฝ่ายวิชาการ)     [ประมวลภาพ]

 

ประชุมผู้ปกครอง รับทราบผลการเรียน 2557

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
เป็นประธานเปิดงานงานประชุมผู้ปกครอง รับทราบผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 (รายงานจากฝ่ายวิชาการ)     [ประมวลภาพ]

 
ศักยภาพฉลอง 80 ปีการจัดการศึกษาอัสสัมชัญศึกษา
  

นักเรียนแสดงศักยภาพบนเวที โอกาสฉลอง 80 ปีการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นของกลุ่มสาระดนตรีและศิลป

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (รายงานจากฝ่ายวิชาการ งานดนตรีและศิลป)     [ประมวลภาพ]

 

แสดงศักยภาพชมรม 2/2557

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
เป็นประธานเปิดงานวันแสดงผลงานชมรม ประจำปีการศึกษา
2/2557
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (รายงานจากฝ่ายวิชาการ)     [ประมวลภาพ]

 

ศิษย์พี่แนะนำศิษย์น้อง

  

  ทันตแพทย์หญิง เรืองรัตน์ (ภววงษ์ศักดิ์) โกมลภิส และ ดร.พญ.กัลยา ธัญญศิริ
ศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา รุ่น 24 เป็นวิทยากรพิเศษ แนะแนว การศึกษาและอาชีพทางด้านสาขาการแพทย์
ให้แก่น้อง ๆ ศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
เมื่อวันที่ 2
7 มกราคม 2558 (รายงานจากงานแนะแนว)   [ประมวลภาพ]

 

พิธีเปิดและปิดงานวันวิชาการเขต 1

   

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการเขตการศึกษา 1 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และร่วมฉลองการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ครบ 80 ปี
 ร่วมกับโรงเรียนในการเขต
1 ทุกโรงเรียน ชื่องาน “พลังใจเขต 1 สู่ ASEAN และมาตรฐานสากล
มีคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานจัดงาน และคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชฯ เป็นประธานเปิดงาน
ร่วมกับคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ประธานฝ่ายวิชาการ
คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัปไมย ประธานฝ่ายงานมาตรฐาน คุณพ่อสุขุม กิจสงวน ประธานฝ่ายงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหารของสังฆมณฑล และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเขต 1 ได้เข้าร่วมงานในภาคเช้าเป็นจำนวนมาก และภาคบ่ายพิธีปิด
โดยซิสเตอร์มาลีรัตน์ บุญอนันตุบุตร ผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานสรุปปิดงาน
และคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ หัวหน้าเขต 1 ประธานปิดงานและมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 (รายงานจากฝ่ายวิชาการ)
   [ประมวลภาพ]

 

วันวิชาการเขต 1

   
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้านวิชาการ
โดย ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตรเป็นผู้ประสานงานวันวิชาการเขต 1
ของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แข่งขันทั้งระดับปฐมวัยและประถม-มัธยมปลาย รอบสอง
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 (รายงานจากฝ่ายวิชาการ)
   [ประมวลภาพ]
 

โต๊ะจีนความรู้

   
งานห้องสมุด จัดโครงการโต๊ะจีนความรู้ เสริฟความรู้ในเมนูหลากหลาย ให้กับคณะผู้ปกครอง
ครูและนักเรียนเป็นพิเศษ ลองชิมและลิ้มรสชาดความรู้
หลากหลายเมนู เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
(รายงานจากงานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ)
   [
ประมวลภาพ]

วันวิชาการเขต 1

   
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้านวิชาการ
โดย ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตรเป็นผู้ประสานงานวันวิชาการเขต 1
ของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แข่งขันทั้งระดับปฐมวัยและประถม-มัธยมปลาย รอบแรก

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 (รายงานจากฝ่ายวิชาการ)
   [ประมวลภาพ]
 

ผยแพร่งานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์  บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ และแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเผยแพร่งานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้ปกครองและชุมชน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 (รายงานจากฝ่ายบริการฯ)
   [
ประมวลภาพ]
 

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557
(รายงานจากงานห้องสมุดฝ่ายวิชาการ)
   [
ประมวลภาพ]
 

AS Open House 2014

กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2557 ซิสเตอร์มาลีรัตน์  บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ
และผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน
IP และห้องเรียน SIP เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 (รายงานจากฝ่ายวิชาการ)   [
ประมวลภาพ]
 

ทัศนศึกษา ป่าชายเลนบางปู

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนบางปู
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปาการ
เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2556

 

ค่ายเนตรนารีสามัญ ป.4

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดเข้าค่ายเนตรนารีสามัญสำหรับนักเรียนป.4 มีการรับเข้ากองสำหรับ
เนตรนารีสามัญใหม่โดยผู้กำกับลูกเสือ
การเดินทางไกล ฐานความรู้ ฐานผจญภัย และรอบกองไฟ
เมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2556

 

ค่ายภาษาอังกฤษ .1-.3

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน .1-.3 ใช้ชื่อว่า "As Being Green Integrated English Camp 2013" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  ในเชิงปฏิบัติการ ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน
ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ.  Millford Paradice จ.ประจวบคีรีขัน
จัดโดยกลุ่มงานภาษาต่างประเทศ

 

ค่ายภาษาอังกฤษ .4-.6

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 ใช้ชื่อว่า "As Being Green Integrated English Camp 2013" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  ในเชิงปฏิบัติการ ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน
ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม
 2556 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ. Millford Paradice จ.ประจวบคีรีขัน
จัดโดยกลุ่มงานภาษาต่างประเทศ

 

ค่ายภาษาอังกฤษปฐมวัย

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับอนุบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ในเชิงปฏิบัติการ ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 จัดโดยกลุ่มงานภาษาต่างประเทศ

 

ค่ายบูรณาการวิชาการ

  

ซิสเตอร์มาลีรัคน์ บุญอนันตบุตร ประธานจัดค่ายบูรณาการวิชาการ ได้เรียนเชิญ คุณพนิดา ชินสุวพลา นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดงาน ค่ายบูรณาการวิชาการในปีนี้ จัดเป็น “ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” และร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ญ.พิชสา แซ่ตั้ง ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2556

 

อบรม การวิจัยในชั้นเรียน

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่คณะบุคลากรครูของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
และคณะครูจากโรงเรียนในเขต 1 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หัวข้อ “การวิจัยชั้นเรียน”
จัดที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556

 

อบรม การจัดการเรียนรู้จริยธรรม MCCP

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่คณะบุคลากรครูของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
หัวข้อการอบรมเรื่อง "การจัดเรียนรู้จริยธรรมแบบ
MCCP (Modification of Christain Communities Program)”
เมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2556

 

แสดงศักยภาพชมรม

  

คุณพ่อเปโตร สานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานเปิดงาน วันแสดงผลงานชมรม ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 5
กันยายน 2556

 

กิจกรรมแนะแนว

  

ซิสเตอร์ มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน วันแนะแนว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและทางด้านการประกอบอาชีพ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
 2556 จัดโดยกลุ่มงานแนะแนว

 

AS Asian Day

  

ซิสเตอร์ มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน AS Asian Day ได้มอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศในการแข่งกิจกรรมต่าง ๆ ชมนิทรรศการ และการแสดงบนเวที เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 จัดโดยกลุ่มสาระสังคม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

Open House Special Intensive English Program

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม Open House ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
Intensive English Program & Special Intensive English Program
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 ป.1/1ห้อง IP
แผนใหม่ และป.1/3 ห้อง SIP

 

Open House Special Intensive English Program

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม Open House ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
Special Intensive English Program เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ป.2/3

 

Open House Intensive English Program

  

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรม Open House ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เยี่ยมชม
การเรียนการสอนในชั้นเรียน Special Intensive English Program ชั้นประถม 3/3
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

 

วันภาษาไทยแห่งชาติ

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม
 2556

 

วันสุนทรภู่

  

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ประธานเปิดงานนิทรรศการสุนทรภู่ เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงบรมครูแห่งกาพย์กลอนของไทยนามกระเดื่อง พระสุนทรโวหาร (สุนทร ภู่)และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากภายในและภายนอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

 

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนของนักเรียน

  

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประกาศ
ผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  พร้อมประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยมีซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์  บุญอนันตบุตร เป็นประธานในพิธี

 

นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
American Field Service ( AFS)

น.ส.อลิส  วานิชอังกูร  ม.5/1
ประเทศฮังการี

น.ส.ณัชชา  ฤทธิ์แดง  ม.5/6
ประเทศฟินแลนด์

น.ส.เมษยา  ซิ้มเจริญ  ม.5/2
ประเทศนอรเวย์

 

น.ส.อลิส  วานิชอังกูร  น.ส.ณัชชา  ฤทธิ์แดง   และน.ส.เมษยา  ซิ้มเจริญ  ได้รับทุนการศึกษา
จากการสมัครสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาของ
มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนเงิน
บริจาคสมทบทุนของแต่ละประเทศ  และผู้ที่สมัครขอทุนนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศ
และต้องเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ที่มูลนิธิกำหนดให้เท่านั้น 

 

น.ส.ภารดี กิ่งคำ
ม.4/3
ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยนานาชาติของ

AYC Intercultural ProgramsThailand
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

น.ส.กัลยรัตน์ ลัภนะนรเศรษฐ์ 
ม.5/4
ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมไทย-นานาชาติของ
AYC Intercultural ProgramsThailand
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง
ศึกษาธิการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

น.ส.อุรัสยา พงศ์ทรัพย์เจริญ 
 ม.5/1
ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
นักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการ
ลูกเสือโลก ณ ประเทศสวีเดน

 

 


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2010  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com