ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
รับผลการเรียน

รับผลการเรียน ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
บัณฑิตน้อย-สานสัมพันธ์

บัณฑิตน้อย-สานสัมพันธ์ วันครอบครัวปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 รับวุฒิบัตร

มัธยมศึกษาปีที่ 6 รับวุฒิบัตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559    [ประมวลภาพ]

 
 รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ

 รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2559    [ประมวลภาพ]

 
 ติวโอเน็ต ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
งานมหกรรมการศึกษาฯ
 

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมงานมหกกรมการศึกษา Symposium Education 2015
ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 

“อสศ. Math for Life”

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ Camp สนุก KIDS “อสศ. Math for Life”
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558
 โดยอาจารย์จากสถาบัน ICreation
ที่มีชื่อเสียง
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และจินตคณิต
    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่  10 - 18 สิงหาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
ประกาศผลการเรียนกลางภาค

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
 


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2010  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com