น้อมนำพรแด่พระคาร์ดินัล

ซิสเตอร์ มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน เดินทางไปบ้านอับราฮัม อ.สามพราน จ.นครปฐม
เพื่อน้อมนำพรแด่พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในโอกาสฉลองศาสนนาม อัครเทวดามีคาแอล (ซึ่งฉลองร่วมกับ อัครเทวดาราฟาแอล
และอัครเทวดาคาเบียล วันที่ 29 กันยายน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปลุกเร้าศักยภาพสมอง

  

ซิสเตอร์มาลีรัตน์ ผู้อำนวยการ คณะครูแผนกปฐมวัยและผู้ปกครองเครือข่ายฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ปลุกเร้าศักยภาพสมอง"
เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจและสามารถพัฒนาสมองของลูกได้ในขณะอยู่ที่บ้าน
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ที่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
 2556

 

ศิษย์เก่ารุ่น 20 มาเยี่ยมโรงเรียน

ศิยษ์เก่ารุ่น 20 นัดมาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้เห็นการพัฒนาทั้งทางด้านอาคาร ภูมิทัศน์
และผลการเรียนรู้ พี่ๆ ฝากบอกน้อง ๆ ดีใจมาก ๆ ที่ได้กลับมาเยือน ขอให้น้อง ๆ ตั้งใจเรียนมาก ๆ นะจ้ะ
พี่อิจฉาน้องที่มีสื่ออุปกรณ์ใหม่ๆ ห้องเรียนมาตรฐานจ้า

 

สำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาเยี่ยม

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสสัมชัญศึกษา ได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการ สำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
 2556

 

ประชุมกรรมการบริหาร

ฝ่ายบริหารจัดประชุมกรรมการบริหารและกรรมการ 4 ภาคี  ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุม อาคารเลโอฯ

 

รับรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารและครู ดีเด่น

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร และผู้ช่วยผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารประจำปีการศึกษา 2556 ที่บ้านผู้หว่าน และร่วมรับรางวัลโดยมี พระอัครสัฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาของเรา ได้รับรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารและครู ดีเด่น จำนวน 4 ท่านและห้องสมุดดีเด่นด้านส่งเสริมการอ่าน รางวัลโล่ทอง ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556

 

ปฐมนิเทศครูและต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนอัสสสัมชัญศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดปฐมนิเทศครูและต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ และ ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร เป็นประธานร่วมติดดอกไม้ต้อนรับครูใหม่  เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม
 2556

 

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน

โรงเรียนอัสสสัมชัญศึกษา งานวิชาการ จัดอบรมครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556 โดย ซิสเตอร์ ดร. มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ประธานจัดงานและคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ ประธานเปิดอบรมพร้อมให้โอวาท เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานและโครงการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับโครงสร้างงานของฝ่ายการศึกษา เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2556

 

ตัญญุตา-มุทิตาจิตครูเกษียณ

โรงเรียนอัสสสัมชัญศึกษาจัดงานกตัญญุตา-มุทิตาจิตครูเกษียณ ให้แก่คุณครูบุญรอด ศรีศร และครูณัฐสุชา คงรวยทรัพย์
ซึ่งครบเกษียณในวันที่ 30 เมษายน 2556 ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร
  ประธานจัดงานและคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ ประธานวจนพิธีกรรม พร้อม ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมพิธีกตัญญุตา-มุทิตาจิต ครูเกษียณ เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2556

 

ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่

โรงเรียนอัสสสัมชัญศึกษาจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดย คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานวจนพิธีกรรม พร้อมให้โอวาทเปิดการประชุม และ ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ พร้อมทีมผู้ช่วยทุกฝ่าย ชี้แจงงานของแต่ละฝ่าย เพื่อทำความเข้าใจในการพัฒนาบุตรหลานของผู้ปกครองของโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 30  มีนาคม  2556

 


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2010  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com