ครูทัศนศึกษา กระบี่-ตรัง

ครูทัศนศึกษา กระบี่-ตรัง เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
น้อมนำพรอธิการนัยนา ฉลอง น. แบร์นาแด็ต

น้อมนำพรอธิการนัยนา ฉลอง น. แบร์นาแด็ต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559    [ประมวลภาพ]

 
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559    [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมวันครู อสศ.

กิจกรรมวันครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559    [ประมวลภาพ]

 
การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษารับการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
    [ประมวลภาพ]

 
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และประชุมคณะกรรมการบริหาร
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
นักเรียนรับรางวัล

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา แสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558    [ประมวลภาพ]

 
ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558    [ประมวลภาพ]

 
ฉลองศาสนนามซิสเตอร์ เทเรซา สมลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 

รับการนิเทศติดตามการบริหารจัดการ จาก สช.

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา รับการนิเทศติดตามการบริหารจัดการ จาก สช.
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
   [ประมวลภาพ]

 
Funeral of teacher's husband
 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558   [ประมวลภาพ]

 

งานประกาศเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์

 

 ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ คณะผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี แก่สถานศึกษาที่
ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557
 ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตะวันนา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
"ดีเด่น"

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมฉลองนามชื่อโรงเรียนแม่พระอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 
รับรางวัลครูดีเด่น "ระดับโล่ทอง" และ ห้องสมุดดีเด่น "ระดับโล่ทอง"

เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558   [ประมวลภาพ]

 
ประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558   [ประมวลภาพ]

 

งานเลี้ยงมุฑิตาจิตและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

  

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมรับประทานอาหาร
ในงานเลี้ยงมุฑิตาจิตครูเกษียณ
และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสสงกรานต์
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)   [ประมวลภาพ]

 

มุฑิตาจิต ครูเกษียณ

  

คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ ประธารพิธีมุฑิตาจิตครูเกษียณ 4 ท่าน ประกอบด้วย
คุณครูสุชานุช  แสดงหาญ  คุณครูอนงค์นาถ สร้อยโมรี คุณครูสมทรง ศิริฐานนท์
และคุณครูอมรรัตน์ ธีระวรรณ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)     [ประมวลภาพ]

 

งานสานสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 2558

  

คุณณัฐพงศ์ ประดิษฐ์พงศ์ นายกสมาคมและกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประธานจัดงานสานสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2557
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ ประธานเปิดงาน
"80AS Family Fun Fair"
เมื่อวันที่
4 มีนาคม 2558 (รายงานจากฝ่ายบริหารทั่วไป)     [ประมวลภาพ]

 


Best preview in web browser 1024 x 768 pixels
© Copyright
2010  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   22-23   ซอยเจริญกรุง 40  ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์. 0-2630-6063-4
   โทรสาร. 0-2630-6062
 URL:
http://www.as.ac.th      Email Address : assumpsuksa@gmail.com