โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

Welcome to Assumptionsuksa School

ฮิต: 326
ประมาลภาพกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ "AS Camp สนุก Kids" (: THE FAIRY TALE :) นักเรียนชั้นปีะถมศึกษาปีที่ 1-4 ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561