โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

Welcome to Assumptionsuksa School

ฮิต: 26

     โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการเลี้ยงดูลูก ซึ่งในปัจจุบันเด็กๆรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่มีเข้ามาในชีวิตประจำวันของพวกเขามากขึ้น ทำให้เกิดความห่างเหินระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ลูกหลาน การเชื่อสื่อมากกว่าเชื่อฟังพ่อแม่ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันในครอบครัว พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไป อยู่กับตัวเอง ไม่สนใจสังคม และพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับเขาอย่างไร ทางโรงเรียนจึงจัดสัมมนาสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีโอกาสรับฟังการเสริมสร้างพัฒนาการลูกตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงช่วงวัยรุ่น กับ Coach ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการสอนลูกให้เป็น Active Citizen ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
รับจำนวนจำกัด รีบส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
สามารถลงทะเบียนโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดได้ และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทางเวปไซต์โรงเรียนและ AP Student

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา