โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 661
วันศุกร์ที่ 14กันยายน2561ทางฝ่ายปฐมวัยและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปฐมวัย ได้จัดโครงการ AS Family Kids “คิดส์รักษ์โลก”เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ภายในงานมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย อาทิเช่น การย้อมผ้า การดินป่า การทำกระปุกออมสิน โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และอธิบายวิธีการทำ