โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 577
วันที่ 24 – 25กันยายน 2561 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดโครงการ English Camp สำหรับนักเรียนชั้น อ.1 – 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนาน โดยวิทยากรเป็นครูต่างชาติเจ้าของภาษาจาก Siam Computer & Language Institute ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และสวนสยาม กรุงเทพฯ