โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 548
วันพุธที่ 26 กันยายน2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดพิธีฉลองนักบุญเทเรซา ซึ่งเป็นศาสนนามของซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู พนักงาน และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี จากนั้นได้มีการกล่าวอำนวยพรจากตัวแทนคณะครูและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันขับบทเพลง Happy feast day แด่ซิสเตอร์จากนั้นซิสเตอร์ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอแปรูดอง