โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 748
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ชั้น อ.1 – ม.6 ที่มีผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนรวม 5 รายวิชาพื้นฐานเป็นอันดับที่ 1 ของแต่ละสายการเรียน ซึ่งซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา