โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 576
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวันลอยกระทงณ ลานอเนกประสงค์ อาคารมารีอา และบริเวณต่างๆในโรงเรียนภายใต้หัวข้อ “ทีปะวารี วิถีโบราณ ก้าวล้ำศิลปะ และเทคโนโลยี”เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป โดยภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากตัวแทนนักเรียน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง การแข่งขันประดิษฐ์กระทง การรณรงค์แต่งกายชุดไทยหรือผ้าไทย กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้วันลอยกระทง กิจกรรมแข่งขันกลอนสด กิจกรรมตลาดน้ำ 4 ภาคจำลองบรรยากาศตลาดน้ำแบบโบราณ ขายของโบราณ ขนมโบราณต่างๆ การละเล่นไทย