โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 603
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย คุณลัดดา วงศ์บุญสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา เป็นประธานในพิธี ได้อ่านสารวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีศรีพระหฤทัยฯ เด็กดี อสศ. ประจำปีการศึกษา 2561 ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของท่านผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ คุณณัฐพงศ์ ประดิษฐ์ดำรง นายกสมาคมผู้ปกครองฯ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้จัดมอบของขวัญและการละเล่นเกมต่างๆ ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับกับเด็ก ๆ ถ้วนหน้า นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนมีใจโอบอ้อมอารี ทำความดีเพื่อส่วนรวม พัฒนาชาติต่อไป ดังแบบอย่างที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดีในวันนี้ กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายชนิดซึ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน เสริมสร้างสุขภาพที่ดี รวมทั้งการเรียนรู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและเสริมสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในเพื่อนพี่น้องชาวอัสสัมชัญศึกษา รวมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณลัดดา วงศ์บุญสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยท่านผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2562