โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 592
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการระลึกถึงบุญคุณของครู และความผูกผันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์พรทิพย์ กันทู ผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ และคณะครูเข้าร่วมพิธี ณ เวทีลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอาในงานนี้ได้จัดให้มีการประกวดพานไหว้ครู ชั้นที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ ชั้น ม. 1 – 2 รางวัลชนะเลิศได้แก่ นักเรียนชั้น ม.2/4 รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ นักเรียนชั้น ม.1/4 ชั้น ม. 3 – 4 รางวัลชนะเลิศได้แก่ นักเรียนชั้น ม.4/4 รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ นักเรียนชั้น ม.4/3 ชั้น ม. 5 – 6 รางวัลชนะเลิศได้แก่ นักเรียนชั้น ม.5/5 รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ นักเรียนชั้น ม.6/1