โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 278
กราบคุณครูด้วยดวงใจ โอกาสวันครู 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมในวจนพิธีกรรมวันครู โดยมีคุณพ่อ ดร.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ร่วมด้วยซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา หลังพิธีกรรมท่านประธานอ่านสารวันครู ของฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา ภาคพิธีบูชาครู คุณครูฐิตาภัสร์ นิธิมณีสิทธิ์ ผู้แทนคณะครู นำกล่าวบทบูชาครูและกล่าวคำปฏิญาณ นางสาวกิลตา เทพฉิม นักเรียนชั้น ม.6 เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวเทิดพระคุณครู ภาคแสดงความยินดี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู -ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นที่ 4 จตุถดิเรกคุณาภรณ์ คุณครูชูศรี มธุรสสุวรรณ คุณครูรุ่งทิพย์ กิจเจริญ คุณครูโสภา เหล่ย -ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ คุณครูสมปอง เลิศหัตกรสาธิต -รับโล่คุณครูสอนนาน 25 ปี จากฝ่ายการศึกษาอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ คุณครูผ่องพรรณ ธนศักดิ์โสภณ -รางวัลครูดีเด่นระดับโล่ทอง จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณครูประสาร ศรีมาฤทธิ์ -รางวัลครูดีเด่นระดับโรงเรียน กคุณครูฤติยา จรัสพัฒน์ คุณครูวาสนา ดีผดุง ศิษย์ดีเพราะมีครู ขอเชิดชูบูชาครู