โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 212
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 82 ได้แสดงความกตัญญุตาขอบพระคุณต่อคณะผู้บริหาร คณะครู ในกิจกรรม ม.6 อำลาสถาบัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารมารีอา โอกาสจบการศึกษาชั้นสูงสุดของสถานศึกษา โดย คุณพ่อ ดร.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของท่านผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ที่ปรึกษางานจิตตาภิบาล และคณะครู นอกจากนี้ นักเรียนน้องๆระดับชั้น ป.1-มัธยม 5 ได้มอบของขวัญพร้อมการ์ดเพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นพี่มัธยม 6 โอกาสนี้ด้วย