โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 545
ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประชุม กับ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เขต 1 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา วันที่ 20 มิถุนายน 2561