โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 635
วันศุกร์ที่ 20กรกฎาคม2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น ป.1 – 3 จำนวน 267 คนณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ชลบุรี