วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เวที อาคารมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยมึ ดร.พนิดา ชินสุวพลา ศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในวันนี้มีวจนพิธีกรรมเพื่อขอพรจากพระเจ้า เพื่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ คุณแม่ผู้ให้กำเนิดและผู้มีพระคุณที่โอบอุ้มดูแลเราทุกคน พิธีถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พิธีเทิดพระคุณแม่ พิธีเปิดห้องสมุดระดับประถม