โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ภาพกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ฮิต: 359
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ณ เมืองจำลอง และพาโรดี้อาร์ทมิวเซียมอ.บางละมุง จ.ชลบุรีโดยนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆทั่วโลกและได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ล้อเลียนงานศิลปะแห่งแรกของโลกที่ได้นำเอาภาพวาดในยุคเก่าของศิลปินที่มีชื่อเสียง มาผสมผสานกับงานยุคใหม่ได้แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและใช้ทักษะชีวิตทางสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข