โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

รายการ ลูกศิษย์อัสสัมชัญศึกษา “สุดยอดคนเก่ง”

สุดยอดคนเก่ง

ลูกศิษย์อัสสัมชัญศึกษา “สุดยอดคนเก่ง”
การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น
การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น
การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น
การแข่งขัน: การประกวดหนูน้อยอาชีพในฝัน
การแข่งขัน: การประกวดหนูน้อยอาชีพในฝัน
การแข่งขัน: Mr@Miss Model Thailand 2018
การแข่งขัน: Mr@Miss Model Thailand 2018
การแข่งขัน: เรียงถ้อยร้อยความ ม.1–ม.3
การแข่งขัน: เรียงถ้อยร้อยความ ม.4 – ม.6
การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1
การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1
การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1
การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1
การแข่งขัน: คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 – ม.3
การแข่งขัน: คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 – ม.6
การแข่งขัน: อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1 –ม.3
การแข่งขัน: อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4 – ม.6
การแข่งขัน: ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1 – ม.3
การแข่งขัน: กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1– ม.3
การแข่งขัน: ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.4 – ม.6
การแข่งขัน: อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4– ม.6
การแข่งขัน: การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1–ม.3
การแข่งขัน: การแสดงทาง วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1–ม.3
การแข่งขัน: การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4–ม.6