รายการ ลูกศิษย์อัสสัมชัญศึกษา “สุดยอดคนเก่ง”

การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น
การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น
การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น
การแข่งขัน: การประกวดหนูน้อยอาชีพในฝัน
การแข่งขัน: การประกวดหนูน้อยอาชีพในฝัน
การแข่งขัน: Mr@Miss Model Thailand 2018
การแข่งขัน: Mr@Miss Model Thailand 2018
การแข่งขัน: เรียงถ้อยร้อยความ ม.1–ม.3
การแข่งขัน: เรียงถ้อยร้อยความ ม.4 – ม.6
การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1
การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1
การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1
การแข่งขัน: ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1
การแข่งขัน: คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 – ม.3
การแข่งขัน: คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 – ม.6
การแข่งขัน: อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1 –ม.3
การแข่งขัน: อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4 – ม.6
การแข่งขัน: ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1 – ม.3
การแข่งขัน: กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1– ม.3
การแข่งขัน: ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.4 – ม.6
การแข่งขัน: อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4– ม.6
การแข่งขัน: การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1–ม.3
การแข่งขัน: การแสดงทาง วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1–ม.3
การแข่งขัน: การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4–ม.6
การแข่งขัน: การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 – ม.3
การแข่งขัน: การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4 – ม.6
การแข่งขัน: การประกวดมารยาทไทย ม.1– ม.3
การแข่งขัน: การประกวดมารยาทไทย ม.4 – ม.6
การแข่งขัน: คีตะมวยไทย ม.1–ม.6
การแข่งขัน: ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 – ม.6