2550

อาคารใหม่สร้างเสร็จ นักเรียนชั้น ป.5  ม.6  ย้าย ทำการเรียน การสอนที่อาคารใหม่เดือนตุลาคม