2508

สร้างอาคาร เทเรซา   อาคารเซซีลีอา และอาคารมารีอา