กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา และกิจกรรมฟังธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26กรกฎาคม2561โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนได้ร่วมขบวนไปตามถนนเจริญกรุงผ่านโรบินสันบางรักวนกลับไปยังวัดม่วงแคเพื่อถวายเทียนพรรษาและปัจจัยให้กับทางวัด อีกทั้งยังมีการฟังเทศน์ฟังธรรม รับศีลรับพรในโอกาสนี้ด้วย นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้ทำบุญให้กับวัดในถิ่นทุรกันดารและผู้ที่ยากจนขัดสนอีกด้วย
Start slideshow

รวม 26

33 images