2 ต.ค. 61 ป.1-ป.4 English Camp 01—02/10/18

วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดโครงการ English Camp สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – 4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนาน โดยวิทยากรเป็นครูต่างชาติเจ้าของภาษาจาก Siam Computer & Language Institute ณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และสวนสยาม กรุงเทพฯ
Start slideshow