9 มี.ค. 62 Family Fun Fair #5

สมาคมผู้ปกครองและโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม AS Family Fun Fair #5 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและสถานศึกษา
Start slideshow