การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี
 
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
        
    การรับวัคซีน Pfizer รอบแรกสำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี   ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นกลุ่มของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการนำพานักเรียนเดินทางไปรับวัคซีนตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ค่ะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบในภายหลังเมื่อทางโรงพยาบาลแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนมาให้ทราบค่ะ
main image
Previous   1 / 32   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow