"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"
 
           ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครูระดับปฐมวัย หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคุณครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
main image
Previous  1 / 21   Next
Please wait! Loading...
SlideShow