"อสศ. มุทิตาจิต ปีการศึกษา 2565"
 
             วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565  คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาวมใจจัดพิธีกตัญญุตาแด่ท่านผู้บริหาร บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เนื่องในโอกาสครบวาระการบริหารงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และร่วมแสดงมุทิตาจิต ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของคุณครูผู้เกษียณอายุการทำงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับครูทำงานครบ 25 ปี
ครูเกษียณอายุงาน ได้แก่ คุณครูสมนึก สำอางค์  คุณครูวิกิต อิ่มไพร  คุณครูธนวรรณ เกตุเอี่ยม  คุณครูสมปอง เลิศหัตถกรสาธิต ครูทำงานครบ 25 ปี ได้แก่ คุณครูสุมาลี เปลี่ยนพันธ์  คุณครูโสภา เหล่ย  ขอพระแม่มารีอาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนอำนวยพระพรแด่คุณครูทุกท่านค่ะ
main image
Previous  1 / 77   Next
Please wait! Loading...
SlideShow