"WELCOME BACK TO SCHOOL 2022"
 
             วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีความยินดีขอต้อนรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลอย่างอบอุ่นในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในรูปแบบ ONSITE ณ ที่โรงเรียนค่ะ
main image
Previous  1 / 10   Next
Please wait! Loading...
SlideShow