กิจกรรมจิตอาสานำน้องเข้าโรงเรียน

              กิจกรรมจิตอาสานำน้องเข้าโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ส่งเสริมด้าน”ภาษาและจิตอาสา “ อันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ Global Compact on Education โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีชีวิตเพื่อผู้อื่น รู้จักมองความต้องการของสังคมรอบข้าง ด้วยการแสดงความมีน้ำใจ การให้ความช่วยเหลือรุ่นน้อง ซึ่งสิ่งเล็กสิ่งน้อยเหล่านี้จะนำสู่การเป็นผู้มีจิตอาสา กล้าทำสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต กิจกรรมนี้จัดขึ้นในทุกเช้าโดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่ลงทะเบียนอาสามาช่วยคุณครูรับน้องอนุบาลเข้าโรงเรียนบริเวณประตู 1 และประตู 3 ของโรงเรียนค่ะ
main image
Previous   1 / 16   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow