พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565 ไตรอัสสัมขัญ
 
            วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ และอัสสัมชัญ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนคาทอลิก นักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัยและเด็กดี อสศ. เข้าร่วมพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ.
main image
Previous  1 / 13   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow