พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
 
           วันพฤหัสฯที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาศแสดงความกตัญญุตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์  โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งซิสเตอร์น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง
main image
Previous 1 / 14  Next
 Please wait! Loading...
SlideShow