กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

               เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดวจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะ และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา รวมทั้งการแสดงรำถวายพระพรโดยนักเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีบาทหลวงอดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพร้อมเพรียงกันเมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารเลโอ แปรูดอง ซึ่งโรงเรียนยังคงปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน จึงได้เพิ่มช่องทางของการร่วมในพิธีด้วยการถ่ายทอดสดไปยังทุกห้องเรียนผ่านระบบ Google Meet
main image
Previous 1 / 43   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow