กิจกรรม “ฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา”
 
            ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาส่งผู้แทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม “ค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิกครั้งที่ 7” จัดโดยมูลนิธิโคเออร์และชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม(VSED) เป็นการเรียนรู้การเป็นผู้นำ และร่วมฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมแต้มฝัน เติมสี ทำดีเพื่อน้องที่โรงเรียนบ้านเนินทราย  กิจกรรม VSED อาสาพิทักษ์ทะเลไทย กิจกรรมรับพลังจากธรรมชาติด้วยการอาบป่า
 
main image
Previous   1 / 8   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow