พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนและฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
 
          วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง และคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ดำเนินพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ และอัสสัมชัญ (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการเทิดพระเกียรติพระแม่ด้วยการแห่พระรูปรอบอาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

main image
Previous   1 / 42   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow