กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

             ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "สืบโลกล้านปี ท่องอาณาจักรไดโนเสาร์"  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานกำเนิดโลก กำเนิดสิ่งมีชีวิต ฐานโลกของไดโนเสาร์ ฐานบรรพชีวินตัวน้อย ตามรอยไดโนเสาร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทย์ และกิจกรรม Science Show โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเรียนรู้กิจกรรมการทดลองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเด็กๆ คนไหนยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมยังมีเวลาพรุ่งนี้อีก 1 วันนะคะ
 
main image
Previous  1 / 24   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow