การแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ เขตการศึกษา 1
 
                วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษา 1 จัดกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ มีโรงเรียนเข้าร่วมแสดงทักษะและความสามารถ จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กิจกรรมที่จัดดำเนินการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการประกวดภาพระบายสี โดยแต่ละโรงเรียนจัดส่งตัวแทนนักเรียน และคณะกรรมการผู้พิจารณาผลการแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรม ผลการแข่งขัน ประกาศให้ทราบในวันที่ 15 กันยายน 2565 ค่ะ
main image
Previous   1 / 39   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow