กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

           "Cooking" ภาพบรรยากาศกิจกรรมฐานการทำพิซซ่าจากขนมปังของเด็กๆชั้นปฐมวัยปีที่1 เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหารแบบง่ายๆ เลือกหน้าพิซซ่าและประมาณการใส่ส่วนผสม เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติ ทำเอง-รับประทานเอง ทราบถึงรสชาติในส่วนผสมตามปริมาณและความอิ่มอร่อย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้านอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา!!!
main image
Previous  1 / 19  Next
  Please wait! Loading...
SlideShow