เดือนสายประคำโลก

           วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรผู้นับถือศาสนาคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ
ณ บริเวณลานมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เนื่องในโอกาส "เดือนสายประคำโลก" ซึ่งในเดือนตุลาคมของทุกปีถือว่าเป็นเดือนแม่พระ ผู้ที่นับถือศาสนาคาทอลิกได้นำรูปแม่พระไปตั้งสวดภาวนาสายประคำตลอดเดือนตุลาคม เพื่อวิงวอนขอพรจากพระแม่ เพื่อถวายเกียรติ และโมทนาพระคุณแม่พระ
 
main image
Previous  1 / 18  Next
  Please wait! Loading...
SlideShow