กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

              ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่ต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 ประกอบด้วยฐานกิจกรรมทบทวนคำศัพท์ ซึ่งเป็นฐานการส่งเสริมประสบการณ์ในด้านภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆปฐมวัย โดยครูชาวต่างชาติ กิจกรรมฐานส่งเสริมประสบการณ์ในด้านของดนตรี กิจกรรมฐานศิลปะสร้างสรรค์จีน" โดย...เหล่าซือ จากสถาบัน Chinaviz กิจกรรมฐานการทำพิซซ่าจากขนมปังหน้าต่างๆ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหารแบบง่ายๆเลือกหน้าพิซซ่าและประมาณการใส่ส่วนผสม เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติ ทำเอง-รับประทานเอง ทราบถึงรสชาติในส่วนผสมตามปริมาณและความอิ่มอร่อย
 
main image
Previous  1 / 109  Next
  Please wait! Loading...
SlideShow