ร่วมขับร้องในพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์บิชอปแห่งทวีปเอเชีย
 
                วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2022 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมขับร้องเพลงในพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์บิชอปแห่งทวีปเอเชีย (FABC : Federation of Asian Bishop Conferences) ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมาพันธ์บิชอปเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกัน ร่วมกันรับผิดชอบพระศาสนจักรและสังคมในทวีปเอเชีย
 
main image
Previous   1 / 8  Next
 Please wait! Loading...
SlideShow