ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่เด็กนักเรียน

             พฤหัสฯที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่เด็กนักเรียน อาทิ การตรวจร่างกายทั่วไป (ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง ตรวจดูหู ตา คอ ฟังการทำงานของปอดและหัวใจ ตรวจดูความสะอาดร่างกายเบื้องต้น  ตรวจประเมินภาวะการเจริญเติบโตเทียบตามน้ำหนัก/ตามเกณฑ์อายุ  ตรวจสุขภาพฟัน และเหงือก  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 7 อาคารเลโอเปรูดอง
 
main image
Previous   1 / 24   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow