พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนและระลึกถึงบรรดาผู้ที่ล่วงลับ

             ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนและระลึกถึงบรรดาผู้ที่ล่วงลับ โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง และคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ดำเนินการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ และอัสสัมชัญ (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมพิธี หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณมีการวางดอกไม้บริเวณสุสานที่อยู่ด้านใต้ของอาสนวิหารอัสสัมชัญเพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพชนผู้ล่วงลับ
 
main image
Previous   1 / 24   Next
 Please wait! Loading...
SlideShow