"โลกสวยสดใสด้วยใจ อ ส ศ"

          ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสัปดาห์ศิลปะ ภายใต้หัวข้อ "โลกสวยสดใสด้วยใจ อ ส ศ" กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยฐาน" Macaron keychain" เป็นการนำฝาน้ำอัดลมมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจ.. ฐาน "หมวกแฟนซีกิ๊บเก๋" ด้วยการนำลังกระดาษและเศษด้าย... ฐาน "กระดาษลังสร้างศิลป์" และ "ฐานกระดาษลังลั๊ลลา" ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมบนพื้นฐาน "เลาดาโตซี" เพื่อส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระสมณสาส์นเลาดาโตซีของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
 
main image
Previous  1 / 27   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow