กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ "ทัศนศึกษา"
 
               วันพฤหัสฯที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ หอภาพยนตร์ และ Woodland จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของทางโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสาระสำคัญตามสถานที่ต่างๆ

 
main image
Previous   1 / 71   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow