ฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
 
          อัสสัมชัญศึกษาน้อมจิตคำนับ...พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสฉลองนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ “นักบุญฟรังซิสเซเวียร์” วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คณะผู้บริหาร คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้แทนครูและนักเรียน รวมทั้งผู้แทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (ไตรอัสสัมชัญ) ร่วมแสดงมุทิตาจิตน้อมนำพรแด่พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์โกวิทวาณิช ด้วยความชื่นชมปิติยินดี ณ ห้องรับรองสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
 
main image
Previous   1 / 7   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow