พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
 
            วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน
ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์และอัสสัมชัญ (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมพิธี
 
main image
Previous  1 / 26   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow