กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ "ทัศนศึกษา"
 
           วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ "เมืองโบราณ" จังหวัดสมุทรปราการ  กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตให้แก่นักเรียน ในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาไทย
 
main image
Previous   1 / 44   Next
  Please wait! Loading...
SlideShow